Köp- och leveransvillkor

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig och Naturligt Jaktskytte i Jämtland AB (hädanefter ”Targets”), org. nr 556938-5973, när du gör en beställning på https://targets.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Genom att genomföra köp och använda Webbplatsen förbinder du dig till följande Villkor. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Villkoren noga innan du genomför en beställning.

Avtal och beställning

För att kunna genomföra beställningar på Webbplatsen behöver du vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Targets levererar endast varor till Sverige. Beställningen är inte genomförd förrän du klickar på ”Slutför köp”.

När vi tagit emot och bekräftat din beställning skickar vi en orderbekräftelse till den mailadress du anger i beställningssteget. Var därför noga med att ange rätt mailadress. Denna orderbekräftelse fungerar sedan som ett kvitto på ditt köp. Vi rekommenderar därför att du sparar denna handling. Där kan du även hitta Targets kontaktinformation vid eventuella frågor.

Om felaktiga leverans- eller personuppgifter anges förbehåller vi oss rätten att neka din beställning. Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att polisanmälas.

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol ska inte detta påverka återstående villkors giltighet.

Betalning

Vi levererar varor mot faktura (företag) eller med direktbetalning via Klarna. Du har även möjlighet till delbetalning i samarbete med Klarna. Targets hanterar inte själva några person- eller kreditkortsnummer utan detta administreras av Klarna.

Vid köp mot faktura eller delbetalning kan en kreditupplysning göras av Klarna. En kopia på kreditupplysningen skickas till din adress. Vid frågor kan du kontakta Klarna. Det är viktigt att du är skriven på den adress du önskar leverans till. Köp genom faktura kan endast användas av kunder som är folkbokförda i Sverige.

På Webbplatsen betalar du säkert med Klarna. Vi tar inte ut några extra avgifter för betalningar. Så fort transaktionen har godkänts börjar dessa Villkor att gälla. Vid utebliven betalning kan köpet komma att hävas av Targets.
Alla varor förblir Targets egendom tills full betalning är erlagd. Detta gäller även om varan har levererats till dig eller aktuellt postombud.

Priser

I enlighet med tillämplig lagstiftning är alla priser som anges på Webbplatsen inklusive moms. Du kan emellertid välja att få priserna specificerade exklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, vilka anges separat på Webbplatsen och kan variera beroende på vara. Det pris som anges vid köptillfället i kassan är det pris som gäller för köpet.

Produktinformation och immateriella rättigheter

Targets kan komma att ändra priser, leveranskostnader och ändra produktinformation utan särskilt meddelande därom. Produktbilderna på Webbplatsen syftar till att återspegla produkten i största möjliga mån. Vi kan dock inte garantera en exakt återspegling, och bilderna ska endast ses som illustrationer. Vi reserverar oss även för eventuella fel som kan förekomma på Webbplatsen. Beroende på vilken dator du använder och vilka inställningar du valt på din dator kan bildernas kvalité variera.

Om en produktinformation är felaktig har du rätt att reklamera varan, om inte felet är uppenbart vid köptillfället. Targets ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

De immateriella rättigheter på Webbplatsen, såsom varumärken och upphovsrätt, som tillhör Targets får inte användas i kommersiellt syfte utan särskilt skriftligt medgivande från Targets eller dess licensgivare. Informationen på Webbplatsen är vidare skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar.

Leveranser och fraktkostnader

Paketsändning

Targets använder sig av Postnord, DHL och Schenker för leverans av paket. Så fort vi mottagit och bekräftat din order skickas beställningen inom 1-3 arbetsdagar. Normal leveranstid för en vanlig paketsändning är 3-10 arbetsdagar. En paketsändning är varor som skickas med posten.

Om en vara skulle vara tillfälligt slut kontaktar vi dig om leveranstiden följaktligen skulle avvika från den utlovade.

Styckegodssändning (större produkter)

Tyngre produkter från 20 kg och uppåt, transporteras som styckegods. Leveranstid för styckegods är ytterligare 1-3 arbetsdagar.

Notera att Targets.se ej levererar styckegods för hemleverans till vissa postnummer långt ut i skärgården.

Frakt och avgifter

På samtliga ordrar tas en leveranskostnad ut om inte den aktuella varan i varukorgen omfattas av fraktfri leverans, eller om det annars vid produkten framkommer något annat. Vid beställning av tunga eller skrymmande varor som levereras såsom styckegodssändning, kan en extra fraktkostnad tillkomma.

För paket som inte uthämtas förehåller Targets sig rätten att debitera dig en avgift om 200 kr för att täcka returfrakten. Om Targets kostnad för returfrakten skulle överstiga 200 kr (om det exempelvis rör sig om större paket som inte uthämtas), förbehåller sig Targets rätten att debitera dig en avgift som motsvarar den faktiska returfrakten.

Ångerrätt/Öppet köp

Enligt distans och hemförsäljningslagen har du som kund en ångerrätt på 14 dagar. Targets erbjuder dig som kund 30 dagars bytesrätt/öppet köp för oanvända varor från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att varan och dess originalförpackning återsänds i samma skick som när du tog emot varan och den inte har använts i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Skulle du ha hanterat produkten utöver detta har Targets rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering.

Vissa av varorna på Webbplatsen säljs utan ångerrätt. I samband med beställning av en sådan vara får du tydlig information om vad som gäller avseende ångerrätt. Om en produkt har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utnyttja ångerrätten.

För att utöva ångerrätten i tid krävs att du skickar ett meddelande till oss om att du tänker utnyttja ångerrätten. Vi rekommenderar att du registrerar din retur i vår returhanteringstjänst som du hittar här, samt att du använder dig av den retursedel som skapas när du har registrerat din retur. Du kan givetvis även kontakta oss per mail eller telefon och meddela din retur.

Om du vill returnera en vara står du själv för returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du mottagit produkten samt under returfrakten. Targets tillhandahåller en returfrakt som kan köpas för 55 kr. Detta gäller dock inte för styckegodssändningar som hanteras manuellt. Targets rekommenderar att varan skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Targets.

Targets återbetalar det belopp som du betalat för varan när du utövat din ångerrätt. Beloppet betalas tillbaka snarast från det datum vi tog emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att varan tagits emot eller att du kan visa att varan har sänts tillbaka. Targets har emellertid rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde. Detta gäller bara om du har hanterat varan i större utsträckning än nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.
Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamation och avbeställning

I enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning har du 3 års reklamationsrätt för varor som du köpt på Webbplatsen. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga på det sätt som beskrivs i lag. Targets ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga om felet funnits i varan redan när du tog emot den. Om det föreligger ett fel i beställd vara som du vill göra gällande ska du, så snart som möjligt efter att felet upptäckts, kontakta Targets antingen via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Oavsett när du reklamerar måste du emellertid kunna styrka att det faktiskt finns ett fel i beställd vara.

Vid fel på en vara kan du tillfälligt behöva bekosta returfrakten men vi ersätter dig för detta när vi har tagit emot och godkänt reklamationen. Vi kompenserar även dig för den reklamerade varan i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. I första hand har Targets emellertid rätt att avhjälpa felet och i andra hand leverera en helt ny felfri vara. Om något av dessa alternativ inte är aktuella återbetalas beloppet. Targets kan komma att neka reklamationer om det visar sig att varan inte är felaktig.

Om du som kund skulle uppleva att leveransen är osedvanligt försenad och som en konsekvens av detta inte längre vill genomföra köpet, åligger det dig att göra en avbeställning. I de fall vi redan har hunnit skicka försändelsen måste du ta emot varan. En avbeställning är endast giltig om du har erhållit en bekräftelse från Targets via mail eller telefon.

Om en vara inte längre säljs har Targets rätt att avbeställa köpet och återbetala hela beloppet. Om en motsvarande vara finns tillgänglig kommer Targets att informera dig om det.

Garanti

Notera att garanti för produkter endast avser ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppkommer senare vid egen användning och som kan innefatta bland annat ombyggnation eller dylikt.

Var noga med att spara orderbekräftelsen eftersom denna gäller som garantibevis för respektive produkt. I vissa fall kan en produkt omfattas av en särskild garanti som lämnats av en tillverkare. I sådana fall repareras eller ersätts produkten av tillverkaren på dennes bekostnad.

Personuppgifter

Targets är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Force majeure

Targets ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Targets kontroll. Som sådana omständigheter räknas bland annat statlig intervention, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer, att vi eller våra leverantörer skulle vara utsatta för kriminell verksamhet samt ny eller ändrad lagstiftning.

Tillämplig lag och tvist

Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag.

Vi på Targets försöker alltid lösa eventuella klagomål direkt med våra kunder. Om vi trots allt inte lyckas lösa ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Targets följer alltid nämndens rekommendationer. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm.

Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ändringar

Villkoren uppdateras kontinuerligt av Targets. Vi ber dig därför att se över Villkoren varje gång du gör en beställning på Webbplatsen.

Bolagsinformation

Naturligt Jaktskytte i Jämtland AB

Ringvägen 4
831 34 Östersund

Kontaktuppgifter:
joakim@targets.se

Dessa Villkor uppdaterades senast 2019-03-11